ÇORLU EKİN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ

EĞİTİMLERİMİZ

 
1. Sanat Etkinlikler

Yaratıcılık, grup bilinci oluşturabilme, özgün ürünler oluşturabilme gibi becerilerin yanı sıra birçok farklı sanat malzemesini ve tekniğini kullanarak motor becerilerinin gelişmesine ortam ve olanak sağlanır.

2. Türkçe Etkinlikleri

Öğrenciler çeşitli parmak oyunlarıyla, yaratıcı hikaye tamamlama etkinlikleriyle olduğu kadar hikaye dinleme, şarkı söyleme ve kukla oyunlarıyla anadillerini doğru bir şekilde kullanmaya, düşüncelerini ve duygularını açıkça ifade etmeye teşvik edilir.

3. Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları

Okuma yazma hazırlık çalışmalarında çocukların ilkokul deneyimlerine temel oluşturacak çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan bazıları görsel algı ve dikkat çalışmaları, çizgi çalışmaları, sesleri hissetme çalışmalarıdır.

4. Fen ve Matematik Çalışmaları

Fen laboratuvarımızda çocuklarımızın bilimsel düşünmelerine, yaparak yaşayarak öğrenmelerine, gözlem ve deney yapma yeteneklerini, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapılır.Sınıf öğretmenleri eşliğinde matematik eğitim hedefleri baz alınarak çocukların kavram gelişimlerini destekleyici çalışmalar, eğlenceli uygulamalarla yapılmaktadır. Bu çalışmalar ritmik sayma, eşleştirme, gruplama, benzerlik-farklılık, sıralama gibi bilişsel becerilerini destekleyecek etkinlikleri kapsamakta; eğlenceli oyunlarla ve aktivitelerle çocuklarda matematiğe karşı ilgi uyandırmayı amaçlamaktadır.

5. Drama Çalışmaları

Drama çalışmaları ile öğrenciye hikaye canlandırma, pandomim ve kukla oyunları gibi teknikler ile başkalarının haklarına ve kurallara saygı duyma, empati kurma, arkadaş edinme, karar verebilme, mantıklı düşünme ve hareket etme, artan bir konsantrasyon ile çalışma gibi beceriler kazandırılır.

6. Satranç

Hazırlık sınıflarında yapılan satranç dersleri çocuklarda yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmekle birlikte kaybetme, kazanma duygularıyla nasıl başa çıkacaklarını öğretir.

7. Müzik

Çocuklarda müziğe ilgi uyandırabilmek ve müzik aracılığıyla öğrenmelerini kolaylaştırabilmek amacıyla hem Türkçe hem İngilizce yapılan müzik dersleri programımızda önemli bir yer tutmaktadır.

8. Yüzme

Yaz dönemi anaokullarımızda düzenli yapılan yüzme dersleri çocukların küçük yaşta suya alışmalarını sağlar. Hayati önem taşıyan yüzme sporunu onlara tanıtmak ve sevdirmek adına büyük önem taşımaktadır.

9. Beden Eğitimi

Beden eğitimi derslerimiz çocuklarımızın kendine güven duygularını geliştirir. Bu dersler bedensel gelişimlerinin yanı sıra ruhsal gelişimlerini de desteklemek açısından büyük önem taşımaktadır.

10. İngilizce Programı

Öğrencilerimiz şarkılar, hikayeler, drama, oyunlar, çeşitli sanat çalışmaları, mutfak etkinlikleri, bilgisayar destekli eğitim çalışmalarıve birtakım projeler aracılığı ile günlük konuşma dilinin ve cümle kurabilme becerilerinin temellerini atmaktadırlar.

Cooking ve bilgisayar etkinliklerimizde sınıflarımızı gruplara ayırarak yaptığımız çalışmalar sayesinde her bir öğrencimizin bire bir ilgi görebilme şansını artırmaktayız. Mutfak etkinlikleri çocukların yemek pişirmenin zevkine varmalarının yanı sıra farklı tatları ve messy play etkinliği sayesinde farklı dokuları tanımlarına da olanak sağlar. Eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilen çeşitli partiler ile farklı kültürleri tanıma fırsatı yakalayan çocuklarımız sene sonunda gerçekleştirdiğimiz gösterimiz ile kendilerini sahnede eğlenceli bir şekilde ifade edebilme GEMS Eğitim Yaklaşımı

Araştırmalar, erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazırbulunuşlukla ilgili becerilerinin kazanılmasında büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir.

Bu düşünceden doğrultusunda, “GEMS Eğitim Yaklaşımı” programımızda önemli bir yer teşkil etmektedir. “Great Exploration in Math and Science” sözlerinin kısaltması olan GEMS kelimesi, Türkçe olarak “Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler” şeklinde çevrilmiştir. Bu program California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezinde oluşturulmuştur. Sürekli gelişime açık, etkili, esnek ve kaliteli olan GEMS Programı sayesinde heyecan verici fen ve matematik etkinlikleri sınıflara taşınmıştır.

GEMS Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanır, böylece bilimsel düşünmenin ilk temelleri de atılmış olur. Çocuklar bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bilginin bağlantılarını erken yaşlarda, yaşayarak öğrenir.

Eğitim

GEMS Programı; “gözetimli keşif” yöntemi ile çocukların ön planda olduğu, doğrudan katılım sağladığı, eleştirel düşündüğü, kendini özgürce ifade ettiği, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anladığı bir sınıf ortamı sağlamaktadır.şansı elde etmektedirler.

High / Scope Eğitim Yaklaşımı

High/Scope Eğitim Yaklaşımı, 1962 yılında ABD’de David P. Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen, bugün dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan bir okul öncesi eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım “etkin (aktif) öğrenme” kavramını temel alarak, erken çocukluk eğitiminde öğrencilerimizin bütünsel (sosyal, bilimsel, fiziksel, duygusal) gelişimlerini hedefler.

Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmelerine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerini geliştirilmesine destek verir. Çocukların yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmelerini teşvik eder. Bunun sonucunda da çocuklarımızın dil gelişimleri (dili kullanma becerisi, kendini ifade yeteneği, düşünme süreci vb.) üst düzeye çıkar.

“Etkin (aktif) öğrenme” sürecinde, öğrencilerimiz yeni bir kavramı deneyimleri sonucu keşfeder. Deneyim kazanırken duyularını aktif olarak kullanır. Öğrencilerimiz dokunur, tadar, bakar, dinler ve koklar; böylece kendi merakı doğrultusunda keşfederek yeni bilgiler üretir ve problemlerini çözer.